One thought on “Mosquit Tigre

  1. Interessant entrevista ara que ve l’estiu.
    Inocul.len anestèsic i anticoagulant quan et piquen.
    Aneu en compte.
    Piquen a les persones que desprenen més calor, quina respiració exhala més CO2, i quines glàndules sudorípares transpuen més àcid làctic: tot això atreu el mosquit.
    Gràcies Tomàs Montalvo per la informació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *