Títol:  Matemáticas, espías y piratas informáticos

Autor : Joan Gómez i Urgellés 
Data : 23 de gener de 2017

L´obra

Aquesta és una breu història de la encriptació , on l´autor fa un repàs des de els primers siatemes d´encriptació utilitzats en cultures com ara la grega o la romana , passant pels mètodes utilitzats en la segona guerra mundial quan es desenvolupen noves màquines d’encriptació com ara el Morse , fins arribar a l’era actual , en la qual la seguretat informàtica ha esdenvingut un dels temes als quals es dediquen més esforços. Finalitza l’obra amb un capítol sobre el futur d’aquesta matèria que vindrà principalment de la mà de la quàntica.

Màquina ENIGMA

https://es.wikipedia.org/wiki/Enigma_(m%C3%A1quina)

No hem d´oblidar però , que les matemàtiques hi juguen un paper essencial en la codificació i la criptografia i per tant és una obra on hi ha matemàtiques . En alguns moments això pot suposar un problema per aquelles persones menys avesades a tractar amb elements matemàtica com matrius o variables , però com tots els assaigs divulgatius de ciència l´obra permet diferents nivells de lectura. Segons els coneixements , i per suposat les ganes , cada lector permet aprofundir més o menys en l’obra. El llibre està molt estructurat amb quadres que complementen la informació del text principal , o bé expliquen altres històries relacionades.

Els editors diuen que cada fórmula en un llibre resta lectors . Tot i que aquesta obra , inclou nombroses fórmules , però no per això hem de defugir-ne ja que també permet , ser llegit sense haver d´entendre-les totes.

L´autor comença pels primers sistemes d’encriptació , sovint desconeguts i sorprenents , posteriorment descriu també el disseny de màquines de codificar fins arribar als ordinadors on explica molts dels codis que ens envolten actualment. Així l’autor explica el sistema binari de 0 i 1 , la base del llenguatge de les màquines , el significat dels codis de barres o els números que formen la targeta de crèdit . Avui més que mai estem en un món codificat.

Suggeriments de lectura

La clau de la lectura d´aquest llibre és que cada lector l´adapti als seus interessos i coneixements . No cal deixar la lectura per no entendre una fórmula o un determinat sistema d´encriptació dels que es descriuen.

Cada vegada més s´està creant una dependència social dÍnternet, no només com a font d´Informació , si no també com a mitjà de comunicació públic i privat. Molta gent, i principalment els més joves, posen a la web la seva informació personal, des de fotos fins a vídeos, etc.És segur deixar aquesta informació a la xarxa?

Perquè no fer un missatge xifrat ? Aquest ès un llibre que també permet jugar creant un propi sistema xifrat de missatges.

L´autor

Twitter

https://twitter.com/joan_urgelles?lang=es

Bloc

http://blocs.epsevg.upc.edu/joangomez/

Joan Gómez i Urgellés ( Vilanova i la Geltrú ) , és llicenciat en matemátiques i doctorat en Ciències de l’Educació, exerceix de professor al Departament de Matemática aplicada de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Ha estat president de la Federació d´Entitats per a l´Ensenyament de les Matemátiques a Catalunya ( Feemcat ). Així mateix té altres títols més d´assaig pedagògic com ara L´altra cara de les matemàtiques , guardonat amb el premi Joan Profitós ( 1999 ) ; Una proposta per a un nou ensenyament de les matemàtiques , guardonat amb el premi Josep Pallach ( 1999 ) i De la enseñanza al aprendizaje de las matemáticas . També ha rebut el Premi Angeleta Ferrer i Sensat a la recerca i innovació educativa.

Tanmateix ha publicat diversos llibres de divulgació de les matemàtiques amb títols com Cuando las rectas se vuelven curvas o Matemàticos , espías y piratas informáticos.